SME D Bank อัดวงเงินสินเชื่อ “BCG Loan” เพิ่มหมื่นล้าน คงดอกเบี้ยต่ำ ช่วยลดภาระการเงิน

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

SME D Bank เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยกระดับเอสเอ็มอีสู่ BCG Model อย่างต่อเนื่อง อัดฉีดวงเงินสินเชื่อ “BCG Loan” เพิ่มอีก 10,000 ล้านบาท พร้อมมอบสิทธิ์พิเศษ ยื่นกู้และทำนิติกรรมภายใน 30 ธ.ค.นี้ รับอัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 3.99% แถมฟรีค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ ช่วยเอสเอ็มอีลดภาระการเงินควบคู่บริการด้านการพัฒนา “SME D Coach” ให้คำปรึกษาธุรกิจฟรี ติดปีกทะยานสู่ BCG Model

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาล กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) โดยให้ความสำคัญสูงสุดยกเป็น “วาระแห่งชาติ” พร้อมมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วน ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนั้น SME D Bank ขานนโยบายด้วยการออกผลิตภัณฑ์ “โครงการสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” หรือ “BCG Loan” วงเงิน 1,000 ล้านบาท เมื่อเดือน มิ.ย.65 สนับสนุนให้เอสเอ็มอี มีเงินทุนไปยกระดับพัฒนาสู่ “BCG Model” ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างสูง วงเงินสินเชื่อหมดอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นว่าเอสเอ็มอีไทยตื่นตัวจะยกระดับสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ดังนั้น SME D Bank จึงสนับสนุนต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มเติมวงเงินสินเชื่อ “BCG Loan” อีก 10,000 ล้านบาท พร้อมมอบสิทธิพิเศษ ยื่นกู้พร้อมอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 30 ธ.ค.65 รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกคงที่ 3.99% พร้อมยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front end Fee)และปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี ช่วยให้เอสเอ็มอีลดภาระการผ่อนชำระ สามารถบริหารจัดการต้นทุนธุรกิจได้เหมาะสม

“ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยโดยรวมมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก SME D Bank มีนโยบายสนับสนุนเอสเอ็มอีสู่ BCG Model ดังนั้น สินเชื่อ BCG Loan จึงคงอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อในต้นทุนการเงินที่ต่ำ ช่วยลดภาระ สามารถปรับตัว นำ BCG Model ไปพัฒนายกระดับธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และส่งต่อประโยชน์ไปสู่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศด้วย”

สำหรับ “BCG Loan” วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 12 ปี สามารถใช้ได้ครบวงจร เช่น ลงทุน ปรับปรุง ขยาย หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ หมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง หรือ Refinance เป็นต้น นอกจากนั้น SME D Bank ได้จัดเตรียมบริการด้านพัฒนาผ่านโครงการ “SME D Coach” ให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจรจากโค้ชมืออาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ช่วยเพิ่มศักยภาพให้เอสเอ็มอีเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model ทั้งนี้แจ้งความประสงค์รับบริการสินเชื่อ BCG Model ได้ผ่านช่องทางต่างๆเช่น เว็บไซต์ธนาคาร (www.smebank.co.th), LINE Official Account : SME Development Bank และสาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศ เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357