ตลท.ร่วมฟังสัมมนา The Next Nomal Financial Professional 15 ก.พ.นี้

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญชวนบุคลากรตลาดทุนร่วมฟังสัมมนาพิเศษเพิ่มศักยภาพสู่การเป็น The Next Normal Financial Professional 15 ก.พ. นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เชิญชวนบุคลากรตลาดทุน ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพที่ถือใบอนุญาตด้านการแนะนำการลงทุน ทั้งในสังกัดของสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียน

ร่วมฟังสัมมนาพิเศษหัวข้อ “Upgrade บุคลากรการเงินสู่การเป็น The Next Normal Financial Professional” เปลี่ยนกลยุทธ์ ปรับยุทธศาสตร์ พัฒนาบุคลากรสู่ The Next Normal Financial Professional

สัมมนา ตลาดหลักทรัพย์ฯ

พร้อมโอกาสรับทุนอบรม และสอบคุณวุฒิ AISA ซึ่งเป็นคุณวุฒิใหม่สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพตลาดทุน อังคารที่ 15 ก.พ.65 เวลา 13.30-16.30 น. กับ 3 หัวข้อเข้มข้น

·13.30-14.30 น. หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การสร้างคน ตอบโจทย์ความท้าทาย Post-Pandemic”

โดย ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บล.ไทยพาณิชย์

·14.30-15.30 น. หัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในยุค Next Normal”

โดย ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมแห่งสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

·15.40-16.30 น. หัวข้อ “ติดอาวุธความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการเงิน”

โดย พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าชมได้ที่นี่ รับชมได้สะดวกผ่านออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-009- 9837 ไม่มีค่าใช้จ่าย

BWG คว้างานฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากสารตะกั่ว มูลค่า 204.99 ล้านบาท

BWG ลงนามกรมควบคุมมลพิษ คว้างานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 2 มูลค่ารวม 204.99 ล้านบาท

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2565 โดยมีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ว่าจ้าง

ขอบเขตงานเพื่อฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะกั่วในพื้นที่รอบโรงแต่งแร่และพื้นที่ชุมชน การปรับเสถียรกากทางแร่ปนเปื้อนก่อนนำไปฝังกลบ การปิดคลุมหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และงานซ่อมแซมฝายดักตะกอนตามที่สัญญาจ้างกำหนด

ทั้งนี้ มูลค่าโครงการอยู่ที่ 204,990,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business